Sa thải hay không gia hạn, Barcelona đều mất tiền cho Koeman

Bị sa thải hay không gia hạn hợp đồng với Barcelona, Ronald Koeman đều nhận được số tiền lớn. Ảnh: La Liga
Bị sa thải hay không gia hạn hợp đồng với Barcelona, Ronald Koeman đều nhận được số tiền lớn. Ảnh: La Liga
Bị sa thải hay không gia hạn hợp đồng với Barcelona, Ronald Koeman đều nhận được số tiền lớn. Ảnh: La Liga
Lên top