Rớt xuống Europa League, Man United lập tức là ứng viên số 1

Man United đã phải trở về giải đấu đúng với trình độ của họ lúc này. Ảnh: AFP
Man United đã phải trở về giải đấu đúng với trình độ của họ lúc này. Ảnh: AFP
Man United đã phải trở về giải đấu đúng với trình độ của họ lúc này. Ảnh: AFP
Lên top