Rooney tri ân Sir Alex Ferguson: Có làm thầy mới hiểu lòng thầy

Ảnh: Telegraph.
Ảnh: Telegraph.
Ảnh: Telegraph.
Lên top