Rooney bị vợ bắt đi cai nghiện rượu vì ngày càng bê tha

Cầu thủ Rooney.
Cầu thủ Rooney.
Cầu thủ Rooney.
Lên top