Ronaldo trở lại Manchester United: Khi Sir Alex sử dụng "Fergie Time"

Chỉ cần nhận được tín hiệu từ Sir Alex, Ronaldo sẽ nghe lời. Ảnh: Champions League.
Chỉ cần nhận được tín hiệu từ Sir Alex, Ronaldo sẽ nghe lời. Ảnh: Champions League.
Chỉ cần nhận được tín hiệu từ Sir Alex, Ronaldo sẽ nghe lời. Ảnh: Champions League.
Lên top