Ronaldo: "Tôi tôn trọng và không vi phạm luật pháp Italia"

Ảnh: Instagram
Ảnh: Instagram
Ảnh: Instagram
Lên top