Ronaldo tịt ngòi, Juve thua đau trước Lyon: Đừng chơi Sarri-ball nữa!

Lên top