Ronaldo mắc COVID-19, có thể lỡ trận đại chiến Messi

Lên top