Ronaldo không thích Conte, muốn chờ Zidane tiếp quản Man United

Ronaldo muốn Zidane thế chỗ Solsa, hơn là chọn Conte. Ảnh: AwsforWp
Ronaldo muốn Zidane thế chỗ Solsa, hơn là chọn Conte. Ảnh: AwsforWp
Ronaldo muốn Zidane thế chỗ Solsa, hơn là chọn Conte. Ảnh: AwsforWp
Lên top