Ronaldo không còn là số 1 của Juventus trong bàn tay Allegri

Juventus của Allegri sẽ khác hẳn Juventus của Pirlo. Ảnh: Serie A
Juventus của Allegri sẽ khác hẳn Juventus của Pirlo. Ảnh: Serie A
Juventus của Allegri sẽ khác hẳn Juventus của Pirlo. Ảnh: Serie A
Lên top