Ronaldo im tiếng, Juventus bất ngờ thua trên đất Porto

Lên top