Ronaldo hoàn thành bài kiểm tra y tế của Man United

Man United sẽ sớm công bố bản hợp đồng của Ronaldo. Ảnh: Man United
Man United sẽ sớm công bố bản hợp đồng của Ronaldo. Ảnh: Man United
Man United sẽ sớm công bố bản hợp đồng của Ronaldo. Ảnh: Man United
Lên top