Ronaldo ghi bàn thứ 601: "Cuộc sống mà, phải đứng dậy để bước tiếp!"

Lên top