Ronaldo đấu Coca Cola: Cuộc chiến thương hiệu không vô tình

Cristiano Ronaldo là một thương hiệu cực lớn trên thế giới với gần 260 triệu người theo dõi trên Instagram. Ảnh: UEFA
Cristiano Ronaldo là một thương hiệu cực lớn trên thế giới với gần 260 triệu người theo dõi trên Instagram. Ảnh: UEFA
Cristiano Ronaldo là một thương hiệu cực lớn trên thế giới với gần 260 triệu người theo dõi trên Instagram. Ảnh: UEFA
Lên top