Ronaldo bảo vệ Solskjaer: Việc nên làm nhưng sẽ đến bao giờ?

Solskjaer đang được nhiều nhân vật lớn của M.U bảo vệ. Ảnh: AFP.
Solskjaer đang được nhiều nhân vật lớn của M.U bảo vệ. Ảnh: AFP.
Solskjaer đang được nhiều nhân vật lớn của M.U bảo vệ. Ảnh: AFP.
Lên top