Ronaldinho thực hiện kiểm tra rủi ro virus SARS-CoV-2 trong nhà tù Paraguay

Lên top