Rời Tottenham, "người đặc biệt" Jose Mourinho có… điều đặc biệt

Thời gian của Jose Mourinho ở các đội bóng Anh ngày càng ngắn lại. Ảnh: AFP
Thời gian của Jose Mourinho ở các đội bóng Anh ngày càng ngắn lại. Ảnh: AFP
Thời gian của Jose Mourinho ở các đội bóng Anh ngày càng ngắn lại. Ảnh: AFP
Lên top