Rời Barca, chờ đợi phép thuật trở lại với Coutinho ở Villa Park

Coutinho chính thức trở lại Premier League. Ảnh: AFP
Coutinho chính thức trở lại Premier League. Ảnh: AFP
Coutinho chính thức trở lại Premier League. Ảnh: AFP
Lên top