Rộ tin Real Madrid sắp có được “hàng thửa” miễn phí

Phẩm chất của David Alaba đã được khẳng định trong màu áo Bayern Munich. Ảnh: AFP
Phẩm chất của David Alaba đã được khẳng định trong màu áo Bayern Munich. Ảnh: AFP
Phẩm chất của David Alaba đã được khẳng định trong màu áo Bayern Munich. Ảnh: AFP
Lên top