Real Madrid: Zidane không thể mang “hàng nóng” sang Italia

Real Madrid đang rất bất lợi về mặt quân số. Ảnh: Real Madrid
Real Madrid đang rất bất lợi về mặt quân số. Ảnh: Real Madrid
Real Madrid đang rất bất lợi về mặt quân số. Ảnh: Real Madrid
Lên top