Real Madrid và Barca đứng ngược chiến tuyến với phần lớn La Liga

Real Madrid và Barca đang dẫn đầu nhóm chống lại thỏa thuận "Boost La Liga". Ảnh: Forbes
Real Madrid và Barca đang dẫn đầu nhóm chống lại thỏa thuận "Boost La Liga". Ảnh: Forbes
Real Madrid và Barca đang dẫn đầu nhóm chống lại thỏa thuận "Boost La Liga". Ảnh: Forbes
Lên top