Real Madrid: Trên dòng sông Zidane “muốn tắm 2 lần”

Zinedine Zidane đã có giai đoạn đầu cực kỳ thành công cùng Real Madrid. Ảnh: AFP
Zinedine Zidane đã có giai đoạn đầu cực kỳ thành công cùng Real Madrid. Ảnh: AFP
Zinedine Zidane đã có giai đoạn đầu cực kỳ thành công cùng Real Madrid. Ảnh: AFP
Lên top