Real Madrid: Tờ A4 ghi tên Zidane chưa có chữ ký…

Chiếc ghế của Zinedine Zidane vẫn đang chắc chân. Ảnh: AFP
Chiếc ghế của Zinedine Zidane vẫn đang chắc chân. Ảnh: AFP
Chiếc ghế của Zinedine Zidane vẫn đang chắc chân. Ảnh: AFP
Lên top