Real Madrid sa sút: “Luận tội” Chủ tịch Perez

Chủ tịch Florentino Perez không nhất quán, thiếu kiên nhẫn trong kế hoạch của Real Madrid. Ảnh: AFP
Chủ tịch Florentino Perez không nhất quán, thiếu kiên nhẫn trong kế hoạch của Real Madrid. Ảnh: AFP
Chủ tịch Florentino Perez không nhất quán, thiếu kiên nhẫn trong kế hoạch của Real Madrid. Ảnh: AFP
Lên top