Real Madrid: Ngay cả “tự sát” cũng không thể là chính mình!

Zinedine Zidane đã có lựa chọn sai lầm, đã quá tin vào các cựu binh và không linh hoạt thay đổi chiến thuật của Real Madrid. Ảnh: AFP
Zinedine Zidane đã có lựa chọn sai lầm, đã quá tin vào các cựu binh và không linh hoạt thay đổi chiến thuật của Real Madrid. Ảnh: AFP
Zinedine Zidane đã có lựa chọn sai lầm, đã quá tin vào các cựu binh và không linh hoạt thay đổi chiến thuật của Real Madrid. Ảnh: AFP
Lên top