Real Madrid mời lại "người cũ" Ancelotti để thay Zidane

Zidane từng đi theo "phò tá" cho Ancelotti, trước khi cầm quân chuyên nghiệp tại Real Madrid. Ảnh: AFP
Zidane từng đi theo "phò tá" cho Ancelotti, trước khi cầm quân chuyên nghiệp tại Real Madrid. Ảnh: AFP
Zidane từng đi theo "phò tá" cho Ancelotti, trước khi cầm quân chuyên nghiệp tại Real Madrid. Ảnh: AFP
Lên top