Real Madrid hồi sinh nhanh dưới tay Ancelotti: Đây mới là Galaticos 3.0!

Real Madrid đang càn quét La Liga. Ảnh: AFP.
Real Madrid đang càn quét La Liga. Ảnh: AFP.
Real Madrid đang càn quét La Liga. Ảnh: AFP.
Lên top