Real Madrid, Barca, Juventus khẳng định "chiến thắng” của Super League

Những ông Chủ tịch của Barcelona, Real Madrid và Juventus đã có được thành quả với sự quyết tâm về European Super League. Ảnh: Daily Mail
Những ông Chủ tịch của Barcelona, Real Madrid và Juventus đã có được thành quả với sự quyết tâm về European Super League. Ảnh: Daily Mail
Những ông Chủ tịch của Barcelona, Real Madrid và Juventus đã có được thành quả với sự quyết tâm về European Super League. Ảnh: Daily Mail
Lên top