Real đau đầu tính cách loại bỏ Gareth Bale

Bale sắp cuốn gói khỏi Real Madrid. Ảnh: Getty
Bale sắp cuốn gói khỏi Real Madrid. Ảnh: Getty
Bale sắp cuốn gói khỏi Real Madrid. Ảnh: Getty
Lên top