Rangnick đến Man United: Những ai được hưởng lợi và ngược lại?

Rangnick nổi tiếng là người có con mắt tinh đời khi đánh giá cầu thủ. Ảnh: AFP
Rangnick nổi tiếng là người có con mắt tinh đời khi đánh giá cầu thủ. Ảnh: AFP
Rangnick nổi tiếng là người có con mắt tinh đời khi đánh giá cầu thủ. Ảnh: AFP
Lên top