Rangnick chính xác là người M.U đang cần vào lúc này?

Ralf Rangnick có thể đảm nhiệm Man United ngay thứ Hai tuần tới. Ảnh: AFP
Ralf Rangnick có thể đảm nhiệm Man United ngay thứ Hai tuần tới. Ảnh: AFP
Ralf Rangnick có thể đảm nhiệm Man United ngay thứ Hai tuần tới. Ảnh: AFP
Lên top