Ralf Rangnick sẽ thay đổi Man United như thế nào?

Ralf Rangnick sẽ phải cải thiện Man United. Ảnh: AFP
Ralf Rangnick sẽ phải cải thiện Man United. Ảnh: AFP
Ralf Rangnick sẽ phải cải thiện Man United. Ảnh: AFP
Lên top