Quyền đăng cai Copa America 2021 chuyển cho Brazil

Brazil được chọn đăng cai Copa America 2021 thay Argentina và Colombia. Ảnh: CONMEBOL
Brazil được chọn đăng cai Copa America 2021 thay Argentina và Colombia. Ảnh: CONMEBOL
Brazil được chọn đăng cai Copa America 2021 thay Argentina và Colombia. Ảnh: CONMEBOL
Lên top