Quỹ lương của Barcelona phình to: Cắt ngay 171 triệu bảng hay phá sản?

Lên top