Quả bóng Vàng 2021 và cơ hội lớn cho Messi

Messi sẽ có lợi thế lớn giành Quả bóng Vàng khi tiến sâu tại Copa America 2021. Ảnh: AFP
Messi sẽ có lợi thế lớn giành Quả bóng Vàng khi tiến sâu tại Copa America 2021. Ảnh: AFP
Messi sẽ có lợi thế lớn giành Quả bóng Vàng khi tiến sâu tại Copa America 2021. Ảnh: AFP
Lên top