Pulisic: Niềm hy vọng mới của The Blues

Pulisic mang băng đội trưởng đội tuyển Mỹ. Ảnh: Gold Cup
Pulisic mang băng đội trưởng đội tuyển Mỹ. Ảnh: Gold Cup
Pulisic mang băng đội trưởng đội tuyển Mỹ. Ảnh: Gold Cup
Lên top