Premier League: VAR có tội hay con người có lỗi?

2 huấn luyện viên Ole Solskjaer và Jurgen Klopp thông qua VAR để "cà khịa" nhau. Ảnh: AFP
2 huấn luyện viên Ole Solskjaer và Jurgen Klopp thông qua VAR để "cà khịa" nhau. Ảnh: AFP
2 huấn luyện viên Ole Solskjaer và Jurgen Klopp thông qua VAR để "cà khịa" nhau. Ảnh: AFP
Lên top