Premier League, Liga, Champions League 2021-22 khởi tranh khi nào?

Bóng sẽ lăn trở lại trên các sân cỏ Châu Âu từ đầu tháng 8 tới. Ảnh: Premier League
Bóng sẽ lăn trở lại trên các sân cỏ Châu Âu từ đầu tháng 8 tới. Ảnh: Premier League
Bóng sẽ lăn trở lại trên các sân cỏ Châu Âu từ đầu tháng 8 tới. Ảnh: Premier League
Lên top