Premier League lao đao vì 762 triệu bảng: Nhà đài sẽ trừ nợ trong tương lai

Lên top