Premier League 2020-2021 siết chặt VAR, bỏ luật thay 5 người mỗi trận

Quy định thay người sẽ có sự thay đổi ở Premier League 2020-2021. Ảnh: Getty.
Quy định thay người sẽ có sự thay đổi ở Premier League 2020-2021. Ảnh: Getty.
Quy định thay người sẽ có sự thay đổi ở Premier League 2020-2021. Ảnh: Getty.
Lên top