Pochettino đã đủ sẵn sàng cho thử thách tại Paris Saint Germain?

Mauricio Pochettino trở lại với công việc huấn luyện viên 13 tháng sau khi bị Tottenham sa thải. Ảnh: Twitter
Mauricio Pochettino trở lại với công việc huấn luyện viên 13 tháng sau khi bị Tottenham sa thải. Ảnh: Twitter
Mauricio Pochettino trở lại với công việc huấn luyện viên 13 tháng sau khi bị Tottenham sa thải. Ảnh: Twitter
Lên top