Pirlo không sợ Juventus bị cấm đá Champions League

Pirlo vẫn tập trung cho mục tiêu Champions League. Ảnh: Juventus FC
Pirlo vẫn tập trung cho mục tiêu Champions League. Ảnh: Juventus FC
Pirlo vẫn tập trung cho mục tiêu Champions League. Ảnh: Juventus FC
Lên top