Phía sau những thành công của đội tuyển Italia

Đoàn kết, thống nhất, nghĩ về nhau và vì mục tiêu chung là hình ảnh của đội tuyển Italia hiện tại. Ảnh: UEFA
Đoàn kết, thống nhất, nghĩ về nhau và vì mục tiêu chung là hình ảnh của đội tuyển Italia hiện tại. Ảnh: UEFA
Đoàn kết, thống nhất, nghĩ về nhau và vì mục tiêu chung là hình ảnh của đội tuyển Italia hiện tại. Ảnh: UEFA
Lên top