Pháp mạnh thật đấy nhưng coi chừng ngã đau đớn ở EURO 2020

Deschamp đứng trước hàng loạt sóng gió của đội tuyển. Ảnh: AFP.
Deschamp đứng trước hàng loạt sóng gió của đội tuyển. Ảnh: AFP.
Deschamp đứng trước hàng loạt sóng gió của đội tuyển. Ảnh: AFP.
Lên top