Pep chưa kí tiếp với Man City: Đi hay ở xin nói một lời

Ảnh: Daily Mail.
Ảnh: Daily Mail.
Ảnh: Daily Mail.
Lên top