Paris St Germain - “Lửa” đã lan tới Neymar

Các cổ động viên của Paris St Germain không còn muốn Neymar đá chính nữa. Ảnh: AFP
Các cổ động viên của Paris St Germain không còn muốn Neymar đá chính nữa. Ảnh: AFP
Các cổ động viên của Paris St Germain không còn muốn Neymar đá chính nữa. Ảnh: AFP
Lên top