Paris Saint Germain bị loại: Và Neymar đã “không chết trên sân”…

Trong thời khắc quan trọng, Neymar và các ngôi sao đã không thể hiện được vai trò lĩnh xướng cũng như thủ lĩnh tinh thần. Ảnh: AFP
Trong thời khắc quan trọng, Neymar và các ngôi sao đã không thể hiện được vai trò lĩnh xướng cũng như thủ lĩnh tinh thần. Ảnh: AFP
Trong thời khắc quan trọng, Neymar và các ngôi sao đã không thể hiện được vai trò lĩnh xướng cũng như thủ lĩnh tinh thần. Ảnh: AFP
Lên top