"Ông trùm" Florentino Perez và điệp khúc Super League sẽ cứu bóng đá

Florentino Perez là Chủ tịch của European Super League. Ảnh: Twitter
Florentino Perez là Chủ tịch của European Super League. Ảnh: Twitter
Florentino Perez là Chủ tịch của European Super League. Ảnh: Twitter
Lên top