Ở Manchester United, không phải ai cũng được như Ronaldo

Ronaldo đã rất cố gắng nhưng mình anh là không đủ. Ảnh: AFP
Ronaldo đã rất cố gắng nhưng mình anh là không đủ. Ảnh: AFP
Ronaldo đã rất cố gắng nhưng mình anh là không đủ. Ảnh: AFP
Lên top