Nóng lòng trở lại Barcelona, Neymar ra tối hậu thư cho PSG

Neymar thời điểm mới về PSG. Ảnh: Getty
Neymar thời điểm mới về PSG. Ảnh: Getty
Neymar thời điểm mới về PSG. Ảnh: Getty
Lên top